środa, 7 sierpnia 2019

Dodatkowa runda naboru - tworzenie produktów sieciowych

Pod koniec lipca pula środków w konkursie „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” powiększyła się o 170 mln zł. Chcąc, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło skorzystać ze zwiększonego budżetu PARP postanowiła wydłużyć nabór wniosków o dodatkową rundę. Wnioski będzie można składać do 31 października br.

Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy, mogą starać się o dofinansowanie nawet 80% kosztów stworzenia produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Produkt sieciowy to oferta (produkt lub usługa) tworzona przez kilka podmiotów pod wspólną marką.
Szansę na dofinansowanie mają projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju, które wpisują się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych to minimum 5 mln zł. Pula środków w konkursie to 420 mln zł.
W związku z wydłużeniem naboru wprowadzono następujące zmiany w regulaminie:
1. Regulamin konkursu nr 5 – zmiana w zakresie zapisu § 3 ust 3 polegająca na wydłużeniu okresu na składanie wniosków do dnia 31 października 2019 r. poprzez dołożenie dodatkowej rundy:
runda IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
2. Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.
Więcej informacji nt. konkursu: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

* Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Źródło: PARP

4 komentarze:

 1. Hallo,czyżby wróciła nasza ukochana strona sprzed lat??
  I*

  OdpowiedzUsuń
 2. Ktoś tu się stesknil widzę 😁

  OdpowiedzUsuń
 3. Nonetheless, it's advised that you simply select simple games that don't require lots of methods. This will give you you with|provides 로스트아크 you with} a sound basis firstly of your playing journey. After mastering your abilities, moving to the next level of on-line on line casino games is okay.

  OdpowiedzUsuń