środa, 7 sierpnia 2019

Dodatkowa runda naboru - tworzenie produktów sieciowych

Pod koniec lipca pula środków w konkursie „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” powiększyła się o 170 mln zł. Chcąc, by jak najwięcej przedsiębiorców mogło skorzystać ze zwiększonego budżetu PARP postanowiła wydłużyć nabór wniosków o dodatkową rundę. Wnioski będzie można składać do 31 października br.

Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy, mogą starać się o dofinansowanie nawet 80% kosztów stworzenia produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Produkt sieciowy to oferta (produkt lub usługa) tworzona przez kilka podmiotów pod wspólną marką.
Szansę na dofinansowanie mają projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju, które wpisują się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych to minimum 5 mln zł. Pula środków w konkursie to 420 mln zł.
W związku z wydłużeniem naboru wprowadzono następujące zmiany w regulaminie:
1. Regulamin konkursu nr 5 – zmiana w zakresie zapisu § 3 ust 3 polegająca na wydłużeniu okresu na składanie wniosków do dnia 31 października 2019 r. poprzez dołożenie dodatkowej rundy:
runda IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
2. Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.
Więcej informacji nt. konkursu: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

* Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Źródło: PARP

5 komentarzy:

 1. Hallo,czyżby wróciła nasza ukochana strona sprzed lat??
  I*

  OdpowiedzUsuń
 2. Ktoś tu się stesknil widzę 😁

  OdpowiedzUsuń
 3. Nonetheless, it's advised that you simply select simple games that don't require lots of methods. This will give you you with|provides 로스트아크 you with} a sound basis firstly of your playing journey. After mastering your abilities, moving to the next level of on-line on line casino games is okay.

  OdpowiedzUsuń
 4. This respected and feature-rich platform provides over four hundred truthful and entertaining games that you can take pleasure in with out downloading any additional 토토사이트 software. You can fund your account using both USD and cryptocurrency and there aren't any additional charges for most deposit options. Some of the best tablet on line casino apps provide no deposit bonuses to new and existing gamers. To take part in these provides, you’ll simply want to satisfy a task, such as verifying your details or referring your friends. You’ll then be rewarded with free spins, desk chips, or different prizes. As you’re using the best on line casino apps for Android on tablet, you’ll ready to|be succesful of|have the power to} claim free spins on line casino bonuses to play eligible slots at no cost.

  OdpowiedzUsuń