środa, 7 sierpnia 2019

Bony na innowacje dla MŚP - 80 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi w tym roku cztery konkursy w ramach popularnych „Bonów na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Przedsiębiorca może uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi oraz jego wdrożenie.
Bony na innowacje to jeden z najbardziej przystępnych mechanizmów wspierana innowacyjności. Działanie ma na celu stymulowanie współpracy świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe. O wsparcie na tworzenie lub rozwój innowacyjnych produktów lub procesów można się starać w ramach konkursu, który został skrojony na miarę potrzeb, zwłaszcza mniejszych firm.
– Bony to oferta o charakterze dwuetapowym. W pierwszym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu. Po zrealizowaniu takiego projektu z sukcesem – czyli formalnie, po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o płatność końcową – przedsiębiorcy mogą wnioskować, w drugim konkursie, o środki na wdrożenie opracowanych już rozwiązań – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych.

Opracowanie innowacji

Do 28 listopada br. PARP będzie przyjmować wnioski o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub w znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu lub procesu. Wsparciem może być objęty, zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15 proc. całkowitego kosztu projektu.

Nabór został podzielony na cztery rundy – każda trwa ok. dwa miesiące. Pozwoli to Agencji na bieżącą ocenę projektów i przygotowywanie umów z firmami rekomendowanymi do wsparcia. Wnioski można składać wyłącznie poprzez Generator wniosków na stronie internetowej PARP.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na usługi
Termin składania wniosków: 20 marca – 28 listopada 2019 r.
Pula środków w konkursie ogólnym: 50 mln zł
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności5 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 340 tys. zł

Wdrożenie innowacji

PARP przeznaczyła 25 mln zł na dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwach innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych). Ze wsparcia mogą skorzystać wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli projekt w etapie usługowym Bonów na Innowacje dla MŚP.
Nabór wniosków w ramach konkursu „na wdrożenie innowacji” trwa od 17 kwietnia br., a aplikacje będzie można składać do 7 stycznia 2020 r.Maksymalna wartość dofinansowania wdrożenia innowacji dla jednego projektu to 560 tys. zł. Jednak, wartość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od jego statusu (mały, średni) oraz miejsca wdrożenia innowacji.
Podobnie, jak w przypadku etapu pierwszego, wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na inwestycje
Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2019 r. – 7 stycznia 2020 r.
Pula środków w konkursie ogólnym: 20 mln zł 
Pula środków w konkursie dedykowanym dostępności5 mln zł
Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy i miejsca wdrożenia projektu)

Premiowana dostępność

Poza konkursami ogólnymi, zarówno usługowymi, jak i inwestycyjnymi,, w tym roku równolegle prowadzone są konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów – opracowane innowacje muszą ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.
– Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu barier dostępności m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi), ale także osób czasowo mniej sprawnych, np. ruchowo, czy też kobiet w ciąży, lub osób z małymi dziećmi, lub o nietypowym wzroście, lub poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem – zaznacza dyrektor Forin.
Dodatkowo, przedsiębiorcy wnioskujący o dotacje w tych konkursach zobowiązani są zapewnić – zarówno na etapie realizacji projektu, jak i jego zakończenia – informację zwrotną od grup docelowych na temat przydatności wypracowanego rozwiązania w życiu codziennym. Dlatego w dokumentacji znajdują się zapisy dotyczące zaangażowania w opiniowanie i testowanie tych innowacyjnych produktów lub procesów adresatów rządowego programu Dostępność Plus.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach PARP lub skontaktować się z Infolinią PARP: 22 574 07 07 lub 801 332 202.
Źródło: PARP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz